مشاهده همه 4 نتیجه

جعبه کلکتور 45*95

375,000 تومان430,000 تومان
جعبه با ورق ۰/۷ روغنی در دو مدل صدفی لولا دار و سفید بدون لولا از سایز ۴۵ تا ۹۵ با ارتفاع ۴۵ جعبه کلکتور به همراه بست و پایه با ورق ۰/۷ روغنی
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

جعبه کلکتور 45*75

307,000 تومان311,000 تومان
جعبه با ورق ۰/۷ روغنی در دو مدل صدفی لولا دار و سفید بدون لولا از سایز ۴۵ تا ۹۵ با ارتفاع ۴۵ جعبه کلکتور به همراه بست و پایه با ورق ۰/۷ روغنی
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

جعبه کلکتور 45*65

273,000 تومان310,000 تومان
جعبه با ورق ۰/۷ روغنی در دو مدل صدفی لولا دار و سفید بدون لولا از سایز ۴۵ تا ۹۵ با ارتفاع ۴۵ جعبه کلکتور به همراه بست و پایه با ورق ۰/۷ روغنی
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس

جعبه کلکتور 45*45

222,000 تومان245,000 تومان
جعبه با ورق ۰/۷ روغنی در دو مدل صدفی لولا دار و سفید بدون لولا از سایز ۴۵ تا ۹۵ با ارتفاع ۴۵ جعبه کلکتور به همراه بست و پایه با ورق ۰/۷ روغنی
تماس با تولیدکننده

نانو آبکار ایساتیس