کسب درآمد از وبسایت anjomantasisat.com

  • نرخ کمیسیون بازاریابی 2/5 درصد میباشد. بدین معنا که کلیه فروشهایی که از طریق لینک شما انجام شود، 2/5 درصد از کل فاکتور درآمد شما محسوب خواهد شد.
  • حداقل درخواست وجه 100 هزار تومان میباشد.
  • امکان استفاده لینکها در واتساپ، تلگرام و اینستا و پینترست و همچنین وب ، وجود دارد.